Materiaal van cilinder
(bijv. munt) bepalen

Weeg de cilinder en selecteer het materiaal wat het best overeenkomt met het gewogen gewicht. Zaak is wel om nauwkeurig te meten en wegen bij kleine voorwerpen (beste is op honderdsten). Bijv. koper en nikkel zijn bijna even zwaar. Het rijtje gaat op volgorde van zwaar naar licht.

Diameter  in mm en de hoogte in mm.
Materiaal


Gewicht  
Metaaldetector banner