Menu Close Menu

HTML link generator, een handige tool om snel een HTML linkje te maken

Link:


Anchor:


Title:


Follow + _blank
Follow + _self

Nofollow + _blank
Nofollow + _self
Uitleg link generator

Een absolute link is er een met https://www ervoor, een relatieve link kan zoiets zijn als deze: ../../mapje/bestand.php
Iedere ../ ervoor wil zeggen 1 directory teruguit.
De "anchor text" of in Nederlands "Anker tekst" wil zoveel zeggen als de zichtbare tekst van de link.
De title-tag is de titel van de link (goed Googlevoer dus).

Follow + _blank wil zeggen Google en andere zoekmachines moeten de link volgen tijdens het spideren en hij moet openen in een nieuw venster.
Follow + _self wil zeggen Google moet de link volgen en hij opent in het eigen venster.
Nofollow + _blank wil zeggen Google mag de link niet volgen en hij opent in een nieuw venster.
Nofollow + _self wil zeggen Google mag de link niet volgen en hij opent in het eigen venster.

Link Stylen

De link die je uit de generator haalt zou je nog een class kunnen geven om hem te kunnen stylen met css.
Zoiets als deze link naar de voorpagina

Dus <a class="roodlinkje" href= .......
De CSS wordt dan:

.roodlinkje{
font-family:Verdana, Arial, Tahoma;
font-size: 12px;
color: red;
outline:none;
}
.roodlinkje:link, .roodlinkje:visited{
text-decoration: none;
}
.roodlinkje:hover{
text-decoration: underline;
color:#11ab9e;
}
.roodlinkje:active{
text-decoration: none;
color:green;
}

Voorbeeld Xhtml Stict Link

Nog even voor de liefhebber een html & Javascript link code snippet die het mogelijk maakt je pagina met strict doctype te valideren.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="NL" lang="NL">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Titel</title>
</head>
<body>
<p>
<a href="https://www.million-dollar-pc.com/" title="million dollar pc" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">million-dollar-pc.com</a>
</p>
</body>
</html>Tegenwoordig is het HTML5 en die lust zowat alles :
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl-NL">
<head>
<meta charset="UTF-8">
......